عاقبت بازی با تمساح - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">فردی که با جسارت کامل دستش را داخل دهان تمساح برد با برخورد تمساح روبرو شد و دستش را پیچاند.</span></p>

عاقبت بازی با تمساح

دسته بندی ها:
توضیحات:

فردی که با جسارت کامل دستش را داخل دهان تمساح برد با برخورد تمساح روبرو شد و دستش را پیچاند.

برچسب ها: