ترکیب رنگ های متنوع - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">با ریختن رنگ های مختلف ترکیب خاصی از رنگ های متنوع ایجاد شده.</span></p>

ترکیب رنگ های متنوع

دسته بندی ها:
توضیحات:

با ریختن رنگ های مختلف ترکیب خاصی از رنگ های متنوع ایجاد شده.

برچسب ها: