تبعیض نژادی در امریکا - شبکه‌ما

<p>بر اساس آمارهای منتشر شده، در این کشور به طور متوسط هر ۳۶ ساعت یک سیاه پوست به دست پلیس کشته می‌شود.</p>

تبعیض نژادی در امریکا

دسته بندی ها:
توضیحات:

بر اساس آمارهای منتشر شده، در این کشور به طور متوسط هر ۳۶ ساعت یک سیاه پوست به دست پلیس کشته می‌شود.