محافظت مار کبری از نوزاد - شبکه‌ما

<p>در این فیلم که از سوی کاربران شبکه های اجتماعی منتشر شده است، مارهای سمی کبرا از یک نوزاد در حال خواب حمایت می‌کنند.</p>

محافظت مار کبری از نوزاد

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این فیلم که از سوی کاربران شبکه های اجتماعی منتشر شده است، مارهای سمی کبرا از یک نوزاد در حال خواب حمایت می‌کنند.