رباتی برای تمیز کردن خانه - شبکه‌ما

<p>این ربات با سنسور هایش کثیفی را تشخیص داده و آن را پاک می کند</p>

رباتی برای تمیز کردن خانه

دسته بندی ها:
توضیحات:

این ربات با سنسور هایش کثیفی را تشخیص داده و آن را پاک می کند