تفاوت جنگ و صلح برای یک بچه - شبکه‌ما

<p>این کلیپ تفاوت جنگ و صلح را برای یک دختربچه نشان میدهد.فاصله ی جنگ تا صلح چقدر است؟ایا تفاوتی دارد؟</p>

تفاوت جنگ و صلح برای یک بچه

دسته بندی ها:
توضیحات:

این کلیپ تفاوت جنگ و صلح را برای یک دختربچه نشان میدهد.فاصله ی جنگ تا صلح چقدر است؟ایا تفاوتی دارد؟