پادشاه جدید عربستان - شبکه‌ما

<p>شاهزاده سلمان به جانشینی ملک عبدالله انتخاب شده است.</p>

پادشاه جدید عربستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

شاهزاده سلمان به جانشینی ملک عبدالله انتخاب شده است.