تظاهرات اعتراض آمیز - شبکه‌ما

<p>در پی رای غیر عادلانه هیئت منصفه فرگوسن در مورد کشته شدن جوان سیاه پوست به دست پلیس هنوز هم خیابان های امریکا صحنه تظاهرات...

تظاهرات اعتراض آمیز

دسته بندی ها:
توضیحات:

در پی رای غیر عادلانه هیئت منصفه فرگوسن در مورد کشته شدن جوان سیاه پوست به دست پلیس هنوز هم خیابان های امریکا صحنه تظاهرات و در گیری با پلیس است. تظاهرکنندگان خواستار اجرای حکم عادلانه برای پلیس قاتل نوجوان سیاه پوست هستند.