سقوط هلیکوپتر - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">به دلیل برخورد پره های هلیکوپتر موقع نسب یه وسیله روی پل، منجر به سقوط میشه.</span></p>

سقوط هلیکوپتر

دسته بندی ها:
توضیحات:

به دلیل برخورد پره های هلیکوپتر موقع نسب یه وسیله روی پل، منجر به سقوط میشه.