تصادف و کشته شدن چندین نفر - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">تصادف چند خودرو منجر به کشته شدن کلیه سرنشینان از جمله کودکان شد.</span></p>

تصادف و کشته شدن چندین نفر

دسته بندی ها:
توضیحات:

تصادف چند خودرو منجر به کشته شدن کلیه سرنشینان از جمله کودکان شد.