سقوط هواپیما در اطراف جاده - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">سقوط هواپیمای مسافربری به دلیل نقص فنی</span> <span style="color:#4B0082;">(از کارافتادن موتور)</span></p>

سقوط هواپیما در اطراف جاده

دسته بندی ها:
توضیحات:

سقوط هواپیمای مسافربری به دلیل نقص فنی (از کارافتادن موتور)