حملۀ گاو به گاوباز - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">گاوی که قصد حمله به گاوباز را داشت با کمک سایر گاوباز ها مانع از ضرب و جرح بیشتر شدند.</span></p>

حملۀ گاو به گاوباز

دسته بندی ها:
توضیحات:

گاوی که قصد حمله به گاوباز را داشت با کمک سایر گاوباز ها مانع از ضرب و جرح بیشتر شدند.

برچسب ها: