انفجار ترقه بصورت عمودی - شبکه‌ما

<p>ترقه کبریتی به حالت عمودی</p>

انفجار ترقه بصورت عمودی

دسته بندی ها:
توضیحات:

ترقه کبریتی به حالت عمودی