اصابت سر به شیشۀ قطار - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">برخورد سر یکی از مسافران به شیشۀ قطار در صف ایستگاه مترو</span></p>

اصابت سر به شیشۀ قطار

دسته بندی ها:
توضیحات:

برخورد سر یکی از مسافران به شیشۀ قطار در صف ایستگاه مترو

برچسب ها: