حرکات نمایشی میمون - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">شخصی که میمون خود را آموزش داده، به اجرای حرکات نمایشی آن می پردازد.</span></p>

حرکات نمایشی میمون

دسته بندی ها:
توضیحات:

شخصی که میمون خود را آموزش داده، به اجرای حرکات نمایشی آن می پردازد.

برچسب ها: