منفجرکردن سر با اسلحه دوشکا - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">شلیک به سر و منفجر شدن آن با سلاحِ دوشکا</span></p>

منفجرکردن سر با اسلحه دوشکا

دسته بندی ها:
توضیحات:

شلیک به سر و منفجر شدن آن با سلاحِ دوشکا