تصادف کامیون با موتورسیکلت - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">راکبان موتورسیکت پشت ماشین عروس در جاده به دلیل انحراف به چپ منجر به تصادف مرگبار با کامیون شد.</span></p>

تصادف کامیون با موتورسیکلت

دسته بندی ها:
توضیحات:

راکبان موتورسیکت پشت ماشین عروس در جاده به دلیل انحراف به چپ منجر به تصادف مرگبار با کامیون شد.