ترساندن مردم در فروشگاه لباس - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">پسر جوانی در فروشگاه لباس به شکل ماکت گریم کرده و پس از ردشدن مردم موجب ترس آنها میشه.</span></p>

ترساندن مردم در فروشگاه لباس

دسته بندی ها:
توضیحات:

پسر جوانی در فروشگاه لباس به شکل ماکت گریم کرده و پس از ردشدن مردم موجب ترس آنها میشه.