سقوط نیسان وانت به ته دره - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">به دلیل سرعت زیاد و عدم کنترل فرمان نیسان وانت به ته دره واژگون شد</span></p>

سقوط نیسان وانت به ته دره

دسته بندی ها:
توضیحات:

به دلیل سرعت زیاد و عدم کنترل فرمان نیسان وانت به ته دره واژگون شد