دوربین مخفی دلقک آدم کش - شبکه‌ما

دوربین مخفی دلقک آدم کش در این کلیپ فردی به تقلید از فیلمی با همین عنوان، مبادرت به قتل انسان ها از طریق حمله با اره...

دوربین مخفی دلقک آدم کش

دسته بندی ها:
توضیحات:

دوربین مخفی دلقک آدم کش

در این کلیپ فردی به تقلید از فیلمی با همین عنوان، مبادرت به قتل انسان ها از طریق حمله با اره برقی و پُتک می کند و مردم با دیدن این صحنه فرار می کنند.