دوربین مخفی دلقک آدم کش - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000CD;">دوربین مخفی دلقک آدم کش</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">در این کلیپ فردی به تقلید از فیلمی با همین عنوان، مبادرت به قتل انسان ها از طریق حمله...

دوربین مخفی دلقک آدم کش

دسته بندی ها:
توضیحات:

دوربین مخفی دلقک آدم کش

در این کلیپ فردی به تقلید از فیلمی با همین عنوان، مبادرت به قتل انسان ها از طریق حمله با اره برقی و پُتک می کند و مردم با دیدن این صحنه فرار می کنند.