تصادف آهو با اتوبوس - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">تصادف آهو با اتوبوس که به صورت معجزه آسایی آهو از این اتفاق جان سالم به در می بره</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">به طوری که آهو پس...

تصادف آهو با اتوبوس

دسته بندی ها:
توضیحات:

تصادف آهو با اتوبوس که به صورت معجزه آسایی آهو از این اتفاق جان سالم به در می بره

به طوری که آهو پس از تصادف به داخل اتوبوس افتاده و راننده درب ماشین را بازنموده و پس از دقایقی آهو بیرون میره