دستگیری جلاد داعشی ها - شبکه‌ما

<p>یکی از قاتلان که در قتل عام که منجر به مرگ بیش از ۲۵۰۰ عراقی بوده او اکنون در چنگ ارتش عراق است.</p>

دستگیری جلاد داعشی ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

یکی از قاتلان که در قتل عام که منجر به مرگ بیش از ۲۵۰۰ عراقی بوده او اکنون در چنگ ارتش عراق است.