شبکه‌ما - دانلود فیلم - عکسهای نگاتیو رو ظاهر کنیم

<p>به دلیل نبود تجهیزات خاص ظهور عکس در خانه هایمان، از خیلی از عکس های نگاتیوی قدیمی محروم شده ایم.

عکسهای نگاتیو رو ظاهر کنیم

دسته بندی ها:
توضیحات:

به دلیل نبود تجهیزات خاص ظهور عکس در خانه هایمان، از خیلی از عکس های نگاتیوی قدیمی محروم شده ایم. عکس هایی که با این ابتکار جالب می تواند برای همیشه در کامپیوترمان ذخیره شود.