دوربین مخفی قبر مصنوعی - شبکه‌ما

عده ای جهت عکس العمل صاحب خانه، در حیاط منزل او قبر مصنوعی کار گذاشته و مشغول فاتحه فرستادن هستند تا اینکه اشخاص از منزل خود...

دوربین مخفی قبر مصنوعی

دسته بندی ها:
توضیحات:

عده ای جهت عکس العمل صاحب خانه، در حیاط منزل او قبر مصنوعی کار گذاشته و مشغول فاتحه فرستادن هستند

تا اینکه اشخاص از منزل خود خارج شده و با دیدن قبر در محوطه محل سکونت تعجب می کنند.