دوربین مخفی قبر مصنوعی - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">عده ای جهت عکس العمل صاحب خانه، در حیاط منزل او قبر مصنوعی کار گذاشته و مشغول فاتحه فرستادن هستند</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">تا اینکه اشخاص از...

دوربین مخفی قبر مصنوعی

دسته بندی ها:
توضیحات:

عده ای جهت عکس العمل صاحب خانه، در حیاط منزل او قبر مصنوعی کار گذاشته و مشغول فاتحه فرستادن هستند

تا اینکه اشخاص از منزل خود خارج شده و با دیدن قبر در محوطه محل سکونت تعجب می کنند.