دوربین مخفی سر و صدا در کتابخانه - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">در این دوربین مخفی یه نفر در کتابخانه پشت سر افرادی که مشغول کتاب خواندن هستند می نشینه و مشغول خوردن تنقلات میشه</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">با...

دوربین مخفی سر و صدا در کتابخانه

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این دوربین مخفی یه نفر در کتابخانه پشت سر افرادی که مشغول کتاب خواندن هستند می نشینه و مشغول خوردن تنقلات میشه

با سر و صدایی که ایجاد می کنه باعث تعجب و خندۀ سایرین میشه.