تبلیغ داعش برای جزب نتانیاهو - شبکه‌ما

حزب صهیونیستی لیکود در جدیدترین مرحله از تبلیغات انتخاباتی خود تلویحاً مدعی شده که اگر شهرک نشینان به حزب چپ (مخالف) رای دهند، این حزب...

تبلیغ داعش برای جزب نتانیاهو

دسته بندی ها:
توضیحات:

حزب صهیونیستی لیکود در جدیدترین مرحله از تبلیغات انتخاباتی خود تلویحاً مدعی شده که اگر شهرک نشینان به حزب چپ (مخالف) رای دهند، این حزب داعش را به اورشلیم (قدس)خواهد آورد.