انفجار ساختمان در غزه - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">انفجار ساختمانی در غزه با بمبِ از قبل گارگذاشته شده توسط رژیم صهیونیستی</span></p>

انفجار ساختمان در غزه

دسته بندی ها:
توضیحات:

انفجار ساختمانی در غزه با بمبِ از قبل گارگذاشته شده توسط رژیم صهیونیستی