دوربین مخفی حمل جنازه - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">عده ای مشغول حمل جنازه داخل تابوت بودند که از رهگذاران درخواست می کنند تا انتهای خیابان در حمل جسد کمک کنه</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">درحین مسیر...

دوربین مخفی حمل جنازه

دسته بندی ها:
توضیحات:

عده ای مشغول حمل جنازه داخل تابوت بودند که از رهگذاران درخواست می کنند تا انتهای خیابان در حمل جسد کمک کنه

درحین مسیر یه دفعه مرده زنده میشه و از تابوت بیرون میاد و موجب ترس میشه.