خون دادن مدیر کل انتقال خون و معاونش در استان یزد - شبکه‌ما

<p>خیلی جالبه جسارت خبرنگار و تصویر بردار واقها ستودنی است .</p>

خون دادن مدیر کل انتقال خون و معاونش در استان یزد

دسته بندی ها:
توضیحات:

خیلی جالبه جسارت خبرنگار و تصویر بردار واقها ستودنی است .