دوربین مخفی مردم آزاری - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000CD;">در این کلیپ شاهد اذیت کردن مردم به روش های مختلف هستید.</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">پرتاب سنگ به دیگران - آتش زدن روزنامه و ...</span></p>

دوربین مخفی مردم آزاری

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ شاهد اذیت کردن مردم به روش های مختلف هستید.

پرتاب سنگ به دیگران - آتش زدن روزنامه و ...