حملۀ شیر به مرد داخل قفس - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">مرد جوانی به داخل قفس شیر رفته بود و پس از نوازش او در آخر شیر به او حمله کرد</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">هرچند هدف از این...

حملۀ شیر به مرد داخل قفس

دسته بندی ها:
توضیحات:

مرد جوانی به داخل قفس شیر رفته بود و پس از نوازش او در آخر شیر به او حمله کرد

هرچند هدف از این حمله و گازگرفتن بازی بوده و قصد شکار نداشته.

برچسب ها: