توفان شدید در کرواسی - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">توفانی در سواحل کرواسی منجر به قطع درختان و شکستن شیشه ها شد.</span></p>

توفان شدید در کرواسی

دسته بندی ها:
توضیحات:

توفانی در سواحل کرواسی منجر به قطع درختان و شکستن شیشه ها شد.