شبکه‌ما - دانلود فیلم - دقت زیاد در پدال ترمز تانک

<p><span style="color:#0000FF;">نمایش قدرت ترمز تانک توسط ارتش آلمان</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">در این با حداکثر سرعت اقدام به ترمزگیری نموده تا میزان دقت آن ارزیابی شود.</span></p>

دقت زیاد در پدال ترمز تانک

دسته بندی ها:
توضیحات:

نمایش قدرت ترمز تانک توسط ارتش آلمان

در این با حداکثر سرعت اقدام به ترمزگیری نموده تا میزان دقت آن ارزیابی شود.