شبکه‌ما - دانلود فیلم - نجات از تصادف به کمک ستون

<p><span style="color:#0000FF;">رهگذری موقع عبور از عرض خیابان به دلیل انحراف به چپ راننده ای که به سمت او نزدیک می شد به خاطر وجود ستون...

نجات از تصادف به کمک ستون

دسته بندی ها:
توضیحات:

رهگذری موقع عبور از عرض خیابان به دلیل انحراف به چپ راننده ای که به سمت او نزدیک می شد به خاطر وجود ستون محکمی که آنجا قرار داشت از تصادف جان سالم بدر برد

برچسب ها: