تصادف با عابر وسط خیابان - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">تصادف ماشین با عابری که از خیابان قصد عبور داشت.</span></p>

تصادف با عابر وسط خیابان

دسته بندی ها:
توضیحات:

تصادف ماشین با عابری که از خیابان قصد عبور داشت.