تصادف اتوبوس با کامیون - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">به دلیل عدم ترمزگرفتن راننده اتوبوسی که فرد عابری از مقابل قصد عبور داشت، به خاطر عدم کنترل راننده موجب انحراف به چپ لاین...

تصادف اتوبوس با کامیون

دسته بندی ها:
توضیحات:

به دلیل عدم ترمزگرفتن راننده اتوبوسی که فرد عابری از مقابل قصد عبور داشت، به خاطر عدم کنترل راننده موجب انحراف به چپ لاین جاده و منجر به تصادف با کامیون شد.