عدم رأی دادن در انتخابات president - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">گزارشی از عدم تمایل یک دختر دانشجو در پای حضور در صندوق رأی در انتخابات ریاست جمهوری</span></p>

عدم رأی دادن در انتخابات president

دسته بندی ها:
توضیحات:

گزارشی از عدم تمایل یک دختر دانشجو در پای حضور در صندوق رأی در انتخابات ریاست جمهوری