کیف قاپِ سمج - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">کیف قاپی که قصد سرقت کیف خانمی را داشت پس از مقاومت خانم، به زور هم که شده اقدام به سرقت کرد</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">ولی این...

کیف قاپِ سمج

دسته بندی ها:
توضیحات:

کیف قاپی که قصد سرقت کیف خانمی را داشت پس از مقاومت خانم، به زور هم که شده اقدام به سرقت کرد

ولی این زن تا لحظۀ آخر مقاومت کرد.

برچسب ها: