دستگیری زورگیران و سزای اعمال آنها - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">زورگیرانی که قصد سرقت داشتند با ضبط فیلم آنها توسط رهگذری که از زاویه بالا درحال فیلمبرداری بود به دام پلیس افتادند و به...

دستگیری زورگیران و سزای اعمال آنها

دسته بندی ها:
توضیحات:

زورگیرانی که قصد سرقت داشتند با ضبط فیلم آنها توسط رهگذری که از زاویه بالا درحال فیلمبرداری بود به دام پلیس افتادند و به سزای اعمال خود رسیدند.

برچسب ها: