حملۀ گوزن به پلنگ برای نجات فرزند - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">پلنگی که برای شکار بچه گوزن کمین کرده بود، پس از حمله گوزن یالدار بزرگ و با یه ضربه شاخ به پلنگ اونو فراری...

حملۀ گوزن به پلنگ برای نجات فرزند

دسته بندی ها:
توضیحات:

پلنگی که برای شکار بچه گوزن کمین کرده بود، پس از حمله گوزن یالدار بزرگ و با یه ضربه شاخ به پلنگ اونو فراری داد.