برق گرفتگی 4 نفر موقع حمل داربست - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">4 نفر موقع حمل داربست به دلیل اصابت آن به دکل برق، منجر به برق گرفتگی و فوت 4 نفر شد.</span></p>

برق گرفتگی 4 نفر موقع حمل داربست

دسته بندی ها:
توضیحات:

4 نفر موقع حمل داربست به دلیل اصابت آن به دکل برق، منجر به برق گرفتگی و فوت 4 نفر شد.