برج خلیفه از دیدگاه عقاب - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">دوربین متصل به عقاب برفراز شهر دبی - برج خلیفه پرواز می کند و تصاویر زیبایی ضبط می کند.</span></p>

برج خلیفه از دیدگاه عقاب

دسته بندی ها:
توضیحات:

دوربین متصل به عقاب برفراز شهر دبی - برج خلیفه پرواز می کند و تصاویر زیبایی ضبط می کند.