شبکه‌ما - دانلود فیلم - ورود سارق با موتور به داخل پاساژ

<p><span style="color:#0000FF;">سارقی که تحت تعقیب بود به داخل پاساژ رفته و از پله برقی عبور کرده و به قسمت های مختلف رسیده و سرانجام فرار...

ورود سارق با موتور به داخل پاساژ

دسته بندی ها:
توضیحات:

سارقی که تحت تعقیب بود به داخل پاساژ رفته و از پله برقی عبور کرده و به قسمت های مختلف رسیده و سرانجام فرار می کند

با اینکه موفق به دستگیری او نشدند ولی هلکوپتر پلیس جزئیات تصاویر را ضبط نمود.