ورود سارق با موتور به داخل پاساژ - شبکه‌ما

سارقی که تحت تعقیب بود به داخل پاساژ رفته و از پله برقی عبور کرده و به قسمت های مختلف رسیده و سرانجام فرار می...

ورود سارق با موتور به داخل پاساژ

دسته بندی ها:
توضیحات:

سارقی که تحت تعقیب بود به داخل پاساژ رفته و از پله برقی عبور کرده و به قسمت های مختلف رسیده و سرانجام فرار می کند

با اینکه موفق به دستگیری او نشدند ولی هلکوپتر پلیس جزئیات تصاویر را ضبط نمود.