درگیری دیگو کاستا و یوهان کابایه در انتهای بازی - شبکه‌ما

<p>در پایان دیدار چلسی و پاری سن ژرمن دیگو کاستا و یوهان کابایه با یکدیگر درگیری ایجاد کردند.</p>

درگیری دیگو کاستا و یوهان کابایه در انتهای بازی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در پایان دیدار چلسی و پاری سن ژرمن دیگو کاستا و یوهان کابایه با یکدیگر درگیری ایجاد کردند.