ذبح غیر اصولی گاو - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">سلاخ مبتدی به دلیل عدم مهارت در ذبح گاو و نامناسب بودن چاقو، به طور صحیح این کارو انجام نمیده.</span></p>

ذبح غیر اصولی گاو

دسته بندی ها:
توضیحات:

سلاخ مبتدی به دلیل عدم مهارت در ذبح گاو و نامناسب بودن چاقو، به طور صحیح این کارو انجام نمیده.

برچسب ها: