سلاخی شتر در کشتارگاه - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">به دلیل عدم توجه شتر نسبت به وضع کنونی، گردن او را با طناب به سمت بالا می کِشند تا مانع از دیدن او...

سلاخی شتر در کشتارگاه

دسته بندی ها:
توضیحات:

به دلیل عدم توجه شتر نسبت به وضع کنونی، گردن او را با طناب به سمت بالا می کِشند تا مانع از دیدن او بشه.