شکستن سنگ با مُشت - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">قدرت یه نفر در مقابل شکستن یه تکه سنگ با کوبیدن مشت روی آن</span></p>

شکستن سنگ با مُشت

دسته بندی ها:
توضیحات:

قدرت یه نفر در مقابل شکستن یه تکه سنگ با کوبیدن مشت روی آن

برچسب ها: