افتادنِ شلوار موقع خطبه عقد - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">خندۀ بیش از حد داماد موقع اجرای مراسم و افتادن شلوار یکی از نزدیکان داماد زمان اجرای خطبۀ عقد</span></p>

افتادنِ شلوار موقع خطبه عقد

دسته بندی ها:
توضیحات:

خندۀ بیش از حد داماد موقع اجرای مراسم و افتادن شلوار یکی از نزدیکان داماد زمان اجرای خطبۀ عقد

برچسب ها: