قسمتهایی از فیلم علی سنتوری - شبکه‌ما

<p>قسمتی از فیلم علی سنتوری را با بازی خوب بهرام رادان ببینیم که در حال نواختن موسیقی اصلی فیلم علی سنتوری است.</p>

قسمتهایی از فیلم علی سنتوری

دسته بندی ها:
توضیحات:

قسمتی از فیلم علی سنتوری را با بازی خوب بهرام رادان ببینیم که در حال نواختن موسیقی اصلی فیلم علی سنتوری است.