دوربین مخفی عروسک های زنده - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">چند نفر در پوشش عروسک گریم کرده و داخل جعبه عروسک قرار می گیرند و مشتریان به محض دیدن آنها یه دفعه از جعبه...

دوربین مخفی عروسک های زنده

دسته بندی ها:
توضیحات:

چند نفر در پوشش عروسک گریم کرده و داخل جعبه عروسک قرار می گیرند و مشتریان به محض دیدن آنها یه دفعه از جعبه بیرون میان و باعث ترس مردم میشه.